top of page

Onze diensten

Plaagdier Preventie Nederland

Plaagdieren kunnen zorgen voor reputatieschade van een onderneming, daarnaast zorgen zij voor besmetting van voedsel, verspreiding van ziektes, verstoorde bedrijfsprocessen en beschadigde of aangetaste voorraden, stroomstoringen en brand. Jaarlijks bedraagt de schade door plaagdieren zo’n 15 miljard euro wereldwijd.

 

PPN heeft als missie om haar klanten te ontzorgen als het gaat om plaagdieren in en rondom bedrijfsgebouwen. Om dit te realiseren werkt PPN vooral preventief, met duurzame oplossingen en nieuwe technologieën. Gedetailleerde rapportage en makkelijke toegang tot online en realtime-informatie via PPN-online leiden tot positieve reacties tijdens externe audits. PPN-online voldoet aan de richtlijnen zoals deze gelden voor AIB, BRC en HACCP.  

 

Persoonlijke aandacht voor medewerkers en klanten is de belangrijkste drijfveer voor eigenaar Frank Swinkels; ‘Als directeur van een van de grotere bedrijven in Nederland heb ik in het verleden gezien wat er gebeurt als een bedrijf te groot wordt. Persoonlijke contacten worden ondergeschikt aan het maken van winst.’ Dit was een van de belangrijkste redenen om in 2004 te starten met PPN. ‘Mijn motto is “groot zijn door klein te blijven”, waardoor persoonlijke aandacht voor medewerkers en klanten gegarandeerd blijft.’

 

De proactieve benadering op het gebied van plaagdierpreventie en plaagdierbestrijding in een zakelijke omgeving beschermt uw onderneming optimaal tegen plaagdieren. PPN werkt door heel Nederland in opdracht van bedrijven en instellingen. Ook woningbouwverenigingen, makelaars en gemeenten maken gebruik van onze diensten. PPN werkt veelal op contractbasis. PPN heeft een landelijke dekking, en is binnen 24 uur ter plaatse bij spoedgevallen.

PPN werkt met name voor:

 • Bedrijven in de foodsector (bakkerijen, slachterijen en supermarkten)

 • Bedrijven in de horeca (hotels, restaurants en cafetaria’s)

 • Distributie- en transportbedrijven

 • Landelijke opererende detailhandel bedrijven

 • Productiebedrijven

 • Ziekenhuizen, verpleegtehuizen en verzorgingstehuizen

 • Kantoorgebouwen

 • Bouwondernemingen

 • Onderwijsinstellingen

 • Gemeenten en woningbouwverenigingen

 

Plaagdier Preventie Nederland heeft een heldere toekomstvisie, waarbij u als klant centraal staat.

 

De doelstelling van PPN is:

 • Een klein team dat landelijk opereert;

 • Altijd dezelfde servicemedewerker;

 • Platte organisatiestructuur, dus korte communicatielijnen van en naar de klant;

 • Optimaal kennisniveau en een hoge betrokkenheid en affiniteit bij de medewerkers;

 • Innovatie als het gaat om nieuwe “slimme” systemen;

 • Gegarandeerde 24-uurs service;

 • Een uitstekende prijs/kwaliteitverhouding.

Professioneel weren en bestrijden van knaagdieren en insecten

Contractsoorten

Contracten worden opgesteld volgens de specifieke behoeften van een klant. Er is altijd sprake van maatwerk waarbij de bezoekfrequentie kan variëren van 2 tot 24 controles per jaar.

 

Standaard wordt een bedrijf zes keer per jaar geïnspecteerd op aanwezigheid van knaagdieren en insecten. Dit in tegenstelling tot overige plaagdierbestrijdingsbedrijven in Nederland, deze voeren standaard acht inspecties per jaar uit. Jarenlange ervaring leert dat bij het merendeel van de klanten een bezoekfrequentie van zes voldoende is om uw bedrijf te vrijwaren van plaagdieren. Uiteraard geldt ook bij een bezoekfrequentie van zesmaal per jaar dat spoedoproepen en de afhandeling hiervan gratis zijn. De garantie blijft dus te allen tijde gewaarborgd.

Bij de uitvoering van de werkzaamheden wordt gebruik gemaakt van een digitaal logboek, PPN-online. Na elke inspectie worden alle bevindingen digitaal gerapporteerd. Daarnaast worden er adviezen m.b.t. bouwkundige- en hygiënische maatregelen genoteerd. Het signaleringssysteem wordt ingetekend op gedetailleerde plattegronden. Alle muizenlokazen, vliegenlampen en feromoonvallen worden gekleurd en genummerd op de plattegrond weergegeven. In het logboek staan ook alle veiligheids/informatiebladen van de aanwezige bestrijdingsmiddelen.

IPM-inspecties

PPN werkt volgens de IPM-richtlijnen (Integrated Pest Management) waarbij wering en preventie een steeds grotere rol spelen tijdens de dagelijkse werkzaamheden. Om het gebruik van biociden te minimaliseren zijn plaagdiermanagement-bedrijven inmiddels wettelijk verplicht om klanten te wijzen op o.a. bouwkundige en hygiënische gebreken en overige relevante zaken, die rechtstreeks in verband staan met de aanwezigheid van plaagdieren. Klanten zijn min of meer verplicht om deze adviezen op te volgen.

Dankzij deze aanscherping in de wetgeving voert PPN bij grotere bedrijven, bedrijven met aanhoudende overlast van plaagdieren en bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie jaarlijks een IPM-kwaliteitsinspectie uit. Deze inspectie wordt uitgevoerd door een speciaal opgeleide IPM-bestrijdingsdeskundige. Tijdens deze IPM-inspectie wordt gekeken naar bouwkundige gebreken en overige relevante zaken (opslag goederen en hygiëne) die in verband staan met de aanwezigheid van plaagdieren. De uitgebreide rapportage, voorzien van foto’s, bevat een omschrijving van alle tekortkomingen, aanbevelingen en overige te ondernemen acties.

Contractsoorten
Vliegenlampen

Vliegenlampen

PPN is leverancier van de merken Pluslight, Pest West en Insect-o-Cutor. Dit zijn de grotere leveranciers voor professionele vliegenlampen in Europa. U heeft een ruime keuze uit elektrocutie en lijmplaat modellen. Uiteraard kan PPN het onderhoud van deze lampen verzorgen. Indien u reeds in het bezit bent van vliegenlampen kunnen bestaande onderhoudscontracten worden overgenomen.

Trainingen

Brand, uitvallende computer/kassasystemen en productielijnen die stil komen te staan. Dit wordt vaak veroorzaakt doordat kabels/leidingen kapotgebeten zijn door muizen of ratten. Kakkerlakken, broodkevers of motjes in uw producten, bedwantsen in een hotel. Plaagdieren kunnen enorme (imago)schade veroorzaken voor uw bedrijf. Daarom is plaagdierpreventie en plaagdierbestrijding net zo belangrijk als het afsluiten van verzekeringen, beveiliging, brandveiligheid en ICT-veiligheid. Een belangrijk onderdeel van plaagdierpreventie is afhankelijk van de kennis van uw medewerkers. Wij bieden daarom trainingen aan die toegespitst zijn op de voorlichting van u en uw medewerkers. Op deze manier kan iedereen bijdragen aan een gezonde en veilige werkomgeving.

Trainingen
bottom of page